top of page

Conditie

Doel :

Het webportaal wordt gebruikt om onze goederen en diensten te adverteren en te verkopen en om ons bedrijf te presenteren

§ 1 bereik
Onze verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing. Algemene voorwaarden van de klant die afwijken van onze verkoopvoorwaarden zijn niet geldig.

§ 2 Totstandkoming van het contract
De bestelling is bindend. We kunnen ze naar eigen goeddunken binnen 2 weken accepteren, hetzij door de goederen te verzenden of door een orderbevestiging.

§ 3 Herroepingsrecht
De klant heeft het recht om de bestelling binnen 7 werkdagen te annuleren voor klanten uit Oostenrijk en 14
werkdagen voor klanten uit het buitenland om zich terug te trekken na ontvangst van de goederen.

1. De bestelling wordt pas effectief als deze niet binnen 7 werkdagen voor klanten uit Oostenrijk of 14 werkdagen voor klanten uit Duitsland na ontvangst van de goederen wordt geannuleerd. De termijn gaat pas in na ontvangst van de levering van goederen.
2. De tijdige terugzending van de goederen aan ons binnen deze termijn is voldoende voor het naleven van de herroepingstermijn.
3. Bij herroeping zijn wij verplicht reeds gedane betalingen voor de levering van goederen terug te betalen.
4. In geval van herroeping bent u verplicht de ontvangen goederen op eigen kosten te retourneren.
5. De klant is verplicht schadevergoeding te betalen indien de goederen zijn bedorven, vergaan of het retourneren van de goederen onmogelijk is en de klant is verantwoordelijk voor deze omstandigheden, dat wil zeggen in geval van opzet of nalatigheid.
6. De goederen dienen ongebruikt en in nieuwstaat te worden geretourneerd, vergezeld van de originele factuur.
7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op hygiëneartikelen en artikelen die in de intieme zone worden gebruikt, alsmede op zalven en oliën indien deze zich niet meer in de originele verpakking bevinden.

§ 4 Reserveren van prijs/productwijzigingen en levering
De huidige prijzen inclusief belastingen zijn van toepassing plus de opgegeven verzendkosten. Wij behouden het recht voor prijswijzigingen. We behouden ons het recht voor om bestellingen van goederen van klanten niet aan te nemen en niet uit te voeren als ze niet beschikbaar zijn. In dit geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen en uw betaling terugbetalen.

§ 5 Betaling en levering
Wij leveren tegen betaling  of onder rembours plus de verzendkosten vermeld op de bestelformulieren. De verzending van de goederen, inclusief passende verzekering, naar het door de klant opgegeven afleveradres geschiedt namens en voor rekening van de klant. Het risico van verlies en beschadiging gaat over op de klant wanneer de goederen worden overhandigd aan de expediteur, expediteur of Österreichische Post AG.
Wij streven ernaar om de door ons aangekondigde leveringsdata zo goed mogelijk na te komen. Leveringsdata zijn niet gegarandeerd, zelfs niet als ze door ons zijn bevestigd. Leveringsproblemen als gevolg van omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, inclusief eventuele vertragingen in de levering van onze leveranciers, geven ons het recht om de levertijd te verlengen of om het contract te herroepen. Aanspraken op schadevergoeding van de klant wegens te late of niet-levering zijn in ieder geval uitgesloten.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 7 Garantie
De wettelijke garantietermijn is van toepassing. Dezelfde termijn geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van gevolgschade, voor zover er geen aanspraken uit onrechtmatige daad worden gedaan. Aanspraken op schadevergoeding voor directe en/of indirecte schade zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Voor het doen gelden van garantie- en aansprakelijkheidsclaims moet de originele factuur worden overlegd.
Wij zijn alleen aansprakelijk voor producten van derden in het kader van de garantie van de betreffende fabrikant.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de door ons verkochte producten, noch voor de toelaatbaarheid om ze op de markt te brengen in het land van de door de klant gevraagde leveringsplaats. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de respectieve bestelwaarde.

§ 8 Verzendkosten
De op de website vermelde verzendkosten zijn van toepassing. Zie ook § 5.

§ 9 gegevensbescherming
Wij gebruiken uw ordergerelateerde gegevens uitsluitend om uw bestelling te verwerken en af te handelen.

§ 10 Rechtskeuze
Alleen Oostenrijks recht. De toepassing van het VN-koopverdrag is uitgesloten.

§ 11 Diversen
Wij verkopen alleen producten die voldoen aan de Oostenrijkse wetgeving. In plaats van prijzen zijn onze voorheen geldige verkoopprijzen. Type- en drukfouten voorbehouden.

bottom of page