top of page

Herroepingsrecht

herroepingsrecht
De klant heeft het recht om de bestelling binnen 7 werkdagen te annuleren voor klanten uit Oostenrijk en 14
werkdagen voor klanten uit het buitenland om zich terug te trekken na ontvangst van de goederen.
1. De bestelling wordt pas effectief als deze niet binnen 7 werkdagen voor klanten uit Oostenrijk of 14 werkdagen voor klanten uit Duitsland na ontvangst van de goederen wordt geannuleerd. De termijn gaat pas in na ontvangst van de levering van goederen.
2. De tijdige terugzending van de goederen aan ons binnen deze termijn is voldoende voor het naleven van de herroepingstermijn.
3. Bij herroeping zijn wij verplicht reeds gedane betalingen voor de levering van goederen terug te betalen.
4. In geval van herroeping bent u verplicht de ontvangen goederen op eigen kosten te retourneren.
5. De klant is verplicht schadevergoeding te betalen indien de goederen zijn bedorven, vergaan of het retourneren van de goederen onmogelijk is en de klant is verantwoordelijk voor deze omstandigheden, dat wil zeggen in geval van opzet of nalatigheid.
6. De goederen dienen ongebruikt en in nieuwstaat te worden geretourneerd, vergezeld van de originele factuur.
7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op hygiëneartikelen en artikelen die in de intieme zone worden gebruikt, alsmede op zalven en oliën indien deze zich niet meer in de originele verpakking bevinden.

bottom of page